Sunday, January 12, 2020

12 Varsathi sampatino kabajo Hase to bani jase te sampattina malika

Desh Videsh Ma Vasta Mara Vala Mitro Aaje Hu Aek Vat Karishu 12 Varsh Suthi Kabajo Rakha Valane Malshe Jamin ni Maliki Jano Puri Vigat

Jo Tamari Jamin Ghar Athava Bijo Koi Milkat par Koiye Ger Kayedeshar Kabajo Jamavyo Hoy To Tene Dur Karvama Jaray Pan Modu N karsho Nahitar Tmara Hath Mathi Tmari Milakat Nikali Jashe Ane Ger Kayedeshar Kabajo Jamavnar Vyakti Tmari Sampati Malik Bani Jashe


Supreme Court Mahtvno Chukado Aapyo Che 3 Jajni  Benche Aa Chukado Aapyo Che...
Supreme Benche Aa Janvyu Hatu Ke 12 Varsh Koi Milkat Par Ger Kaydeshar Kanako Kari Rakhyo Hoy To Malik Pase Tene Hatavvno Adhikar Nahi

Yojna, gujrat sarkar yojna, new upcoming yojnao, free yojna, sarkari sahay, government skim, government jaherat, gujrat khedut yojna, new yojna 2020, yojna2020,  2020 ni gukrat yojnao, cmo yojna, gujrat sarkar dwara khedut ane garib mate yojna Che .Amari Aa Website Jota Raho

All Friend Welcome To


Share:

Followers

આપ સૌનુ હાદિઁક સ્વાગત છે.

આપ સૌનુ હાદિઁક સ્વાગત છે.

Blog Archive